Stensättning

Vi förverkligar er trädgård och anlägger allt från rabatter, planteringar och gräsmattor. Vi kan även styla din trädgård inför en försäljning eller göra trädgården fin inför en fest.

Vid större trädgårdsarbeten med behov av schakt, jordleveranser, stenläggning och andra hårdgjorda ytor tar vi hjälp av våra erfarna samarbetspartners.