Redovisning & Deklaration

För de som önskar sköter vi företagets löneadministration. Det är bl.a. kollektivavtal som ska följas, sjukdom som ska rapporteras till Försäkringskassan och kontrolluppgifter som ska sändas in. Vi kan hjälpa till med kontakter med facket om det behövs.

Utländska kunder kan behöva svenskt momsombud. Då redovisar vi verksamhetens moms här i Sverige. För en del kunder kan det vara stora pengar ”att få tillbaka” på det här sättet.

Vi ägnar dagarna åt att hjälpa kunder med allt inom Redovisning/Beskattning, Företag & Bolagstjänster och Juridik.

När året är slut ska årsbokslut eller årsredovisning upprättas. En del företag sköter den löpande redovisningen själva och behöver bara hjälp med ”slutklämmen”, andra hjälper vi hela året. Mindre kunder avslutas med förenklat årsbokslut. Deklarationen är den slutliga handlingen –skatt att betala eller få tillbaka?

Om oss

Vi ägnar dagarna åt att hjälpa kunder med allt inom Redovisning/Beskattning, Företag & Bolagstjänster och Juridik.