Din Jurist

Vi har under flera år hjälpt flera små och medelstora företag att lösa deras juridiska problem och har fungerat som en bollplank i affärslivets samtliga skeden. Vi har bred kunskap och erfarenhet inom affärsjuridik, bland våra klienter finns ett stort antal byggfirmor, IT-bolag, vårdbolag såsom vårdcentraler, apotek och assistansbolag, restauranger, nattklubbar, caféer, städfirmor, konsultfirmor, webbyråer, kontorshotell, transportfirmor såsom taxibolag, import och export bolag, bilsalonger, bilverkstäder, startups, franchisegivare, franchisetagare m.m.

 

Vi erbjuder stöd och hjälp i olika processer såsom vid nyanställning, uppsägning och avsked av anställda förhandling med fackförbund, vid kontakt med hyresvärd och hyresgäst vid ingående av hyresavtal, förhandlingar med hyresvärd om skälig hyresnivå och andra villkor, biträde vid uppsägning av hyresavtal för villkorsändring, vid kontakt med myndigheter med anledning av tillstånd m.m.

Vi hjälper också till när man inte får betalt från sina kunder för utfört arbete eller när man vill bestrida ett krav/faktura när man anser att det är oskäligt. Vi upprättar och granskar avtal såsom aktieägaravtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, anställningsavtal m.m. Vi hjälper också till vid företagsöverlåtelser och vid förhandling med köparen och säljare. Vi förebygger problem och framtida tvister. Det är alltid värt att rådfråga oss innan affärsuppgörelsen för att minimera risken för en framtida tvist.

Om ett problem redan har uppstått kan vi som affärsjurister hjälpa våra klienter att hitta den bästa och billigaste lösningen. Vi analyserar problem och ger tips och råd om vilka framgångsmöjligheter som finns samt hjälper vi till att förhandla med motparten och företräder inför eventuella domstolsförhandlingar.

Våra klienter är vana vid att det är är enkelt att komma i kontakt med oss och att de får personligt service. Vi ser till att skapa en bra relation med våra klienter och att lära känna dem och deras verksamhet bra så att vi på bästa möjliga sätt ska kunna hjälpa dem. Vi träffar våra klienter kontinuerligt och prioriterar dem före allt annat.

Familjerätt med våra familjejurister ger att du får en partner att både prata med och som hjälper dig att förstå dina ärenden  på ett personligt sätt. Vi hjälper dig med både det lilla som det stora uppdraget.

Familjerätt med kunnig familjerättsjurist i Stockholm gör skillnad

Familjerätt behöver inte vara komplicerad. Familjerättsjurist genom Advantage Juristbyrå innebär för dig en specialiserad och kunnig jurist med stor erfarenhet inom hela rättsområdet.

Familjerätt är den rätt som reglerar familjens ställning utåt samt internt mellan familjemedlemmarna.

Vi kan hjälpa dig med frågor inom familjerättsområdet som relaterar till:

 • Äktenskaps ingående
 • Upprättande av äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Testamente
 • Skilsmässor
 • Bodelning
 • Arv
 • Arvskifte
 • Bouppteckning
 • Vårdnadstvist
 • Ensam vårdnad
 • Kvarsittningsrätt
 • Underhållsbidrag, etc etc.

Familjejurist Stockholm som presterar när det gäller – Familjerättsjurist Stockholm

Våra familjejurister ger dig mer än en personlig touch. Att vara där när det gäller och vara med kan vara ibland mer än viktigt för dig och din egen självkänsla. Att vara ditt stöd när det blåser och någon att luta sig emot kan ibland vara mer än guld värt.

Vi är vana att hantera både delikata ärenden och personliga ärenden. Vi ger dig ett lyssnande öra som hjälper dig på rätt väg.

Din Jurist behärskar alla typer av allmän juridiska fall, bland annat kan vi hjälpa dig inom följande rättsområden:

AVTALSRÄTT

Vi kan hjälpa med dig att upprätta eller granska de flesta avtal åt dig.

MIGRATIONSRÄTT

Migrationsrätt innefattar asyl, uppehållsrätt, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, visum och medborgarskap.

RÄTTSHJÄLP

Under vissa förutsättningar finns möjlighet att få hjälp med ombudskostnader genom allmän rättshjälp. Rättshjälpen täcker en del av kostnaden för jurist eller annan sakkunning person. Man kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Ett målsägandebiträde kan man få om man har blivit utsatt för ett sexualbrott, misshandel, olaga hot, grov kvinnofridskränkning eller liknande brott.

Vi företräder både privatpersoner och företag och arbetar inom samtliga fastighetsrelaterade frågor, t.ex. vid fastighetsöverlåtelser, entreprenader, expropriationer, hyra, arrende, planärenden, vid tvister om fel i fastighet, vid hyrestvister samt upprättande av köpebrev.

Vi företräder också bostadsrättsföreningar vid förvärv av fastigheter för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, likvidering för ombildning av bostadsrättsföreningar till äganderätt samt vid övriga tvister.

BYGGFEL – FUSKBYGGE

Har du anlitat ett byggföretag eller hantverkare för renovering, ombyggnad eller annat arbete i din bostad men uppdraget har inte utförts fackmässigt?

FEL I FASTIGHET – DOLDA FEL

Om man upptäcker dolda fel i sitt hus eller bostadsrätt så kan man ha rätt att kräva prisavdrag eller skadestånd från säljaren, man kan också häva köpet.

HYRESRÄTT

Vi har flera års erfarenhet av att biträda i hyresrättsliga frågor.

KÖP AV FAST EGENDOM

Vid köp eller försäljning av fast egendom kan det i vissa fall vara viktigt att kontakta en jurist före avtalsskrivandet.

Din jurist är en modern och nytänkande juristbyrå. Vi ger tips och råd, vägleder och företräder vid olika förhandlingar. Vi tillhandahåller tjänster inom flera rättsområden såsom familjerätt, avtalsrätt, asyl- och utlänningsrätt samt affärsjuridik. Det går även att anlita oss för rådgivning, granskning och upprättande av avtal och vid övriga ärenden såsom vid fastighetsköp, hyresavtal, etc. etc.

Våra jurister föreläser också för Påhlmans Handelsinstiut inom juridik samt utbildar offentliga upphandlare.

Vi har genom åren lärt oss att inget ärende är det andra likt, varje klient har sina speciella behov och vår främsta uppgift är att hitta de lösningar som passar varje enskild individ bäst. Vi lyssnar på våra klienter, arbetar strategiskt och praktiskt för att alltid hitta de bästa lösningarna.

Varför anlita oss?

Vår verksamhet bedrivs utifrån grundläggande kärnvärden såsom skyndsamhet, tillgänglighet samt personlig service. Vi behandlar ditt ärende skyndsamt och med största omsorg, vi är alltid tillgängliga via telefon och e-post. Vi ser alltid till att kommunicera med dig angående det som sker i ditt ärende, är engagerade och ger alltid personlig service.

Våra jurister har tystnadsplikt

Alla som arbetar och praktiserar vid Din jurist har tystnadsplikt. Det innebär att ingen får lämna ut uppgifter, någon som helst information eller dokument som du lämnar in skriftligen eller berättar för din jurist. All den information och dokumentation som kommer in till oss har bara våra anställda tillgång till.

Våra arvoden

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss via telefon eller e-post om du behöver vår hjälp i ett ärende. Det första telefonsamtalet eller mejlet är alltid kostnadsfritt men så fort vi har påbörjat ett arbete i ditt ärende börjar vi ta betalt.

Vi fakturerar för den tiden vi lägger ner i ditt ärende och de utgifter som uppstår under ärendet. I många ärenden kan vårt arvode betalas av ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller av staten (rättshjälp). I hemförsäkringen ingår normalt rättsskydd som täcker upp till cirka 80 % av ombudskostnader. Om man inte har hemförsäkring kan man i vissa fall ansöka om rättshjälp, då står staten för en del av ombudskostnader.

Vi undersöker alltid dina möjligheter att erhålla rättsskydd eller rättshjälp samt även ansöker om detta. Det går också att komma överens om ett fast arvode i de flesta ärenden.

Våra föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och seminarium inom våra rättsområden. Idag föreläser och utbildar vi offentliga upphandlare på Påhlmans handelsinstitut. Vi har erfarenhet av att föreläsa inför organisationer, studieförbund, skolor, vårdbolag, privatpersoner, företagare samt tjänstemän i kommuner och landsting.

Exempel på organisationer vi har föreläst för är Påhlmans handelsinstitut, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Kista folkhögskolan, Vårljus AB, Botkyrka kommun, studieförbundet Sensus, studieförbundet ABF etc.

Vi skräddarsyr föreläsningar beroende på de behov som finns. Framför allt kan man anlita oss inom följande områden:

 • Offentlig upphandling
 • Avtalsrätt
 • Kommunallagen
 • Konkurrenslagen
 • Migrationsrätt
 • LVU, LVM, LPT

För mer information kan du ta kontakt med oss.

Våra jurister

Carl

Tore

Sivert

Var finns vi?

 • Din Jurist AB, Box 99, 518 30 Sandared
 • 033-25 50 34
 • kontakt@dinjurist.se