Din veterinär

Din Veterinär

Ge djuren det bästa

Kirurgi

Din Veterinär djurklinik är en liten specialistklinik på landet, med stora resurser. Vi har lång erfarenhet och mycket kompetens inom veterinärmedicin.

Av Sveriges ca 2500 veterinärer är det endast 15 stycken som är specialister steg 2 inom kirurgi. En av dessa 15 är Anders på Din Veterinär Djurklinik, och det är vi mycket stolta över. Med sin specialistkompetens inom kirurgi och ortopedi får Anders ofta patienter remitterade från andra kliniker när specialisthjälp behövs.

För att bedriva god djursjukvård krävs bra rutiner, med tränade team. För att utreda olika problem, som djuren har använder vi det s.k. problem-orienterade utredningsgången. Vi undersöker djuret  ihop med djurägaren och journalför våra fynd ihop med djurägaren. För varje problem finns en förberedd utredning. För att undersöka oroliga patienter krävs inbland lugnande medel. Behandlingen bestäms i samråd med djurägaren och vara specifik för varje problem som patienten har. Diskussionen med kunden avgör vilken behandling djuret får.

Vi har utvecklade rutiner för att handha akutfall av alla typer och vi jobbar med att alltid ge djuren bästa möjliga smärtlindring.

Våra kirurger använder de modernaste och bästa teknikerna t.ex. titthålskirurgi, laserkirurgi och neurokirurgi med mikroinstrumentering. Våra kirurger tillhör landets mest erfarna på ledkirurgi och ryggkirurgi.

Vänd er till Din Veterinär djurklinik om ert djur har akuta eller kroniska problem med hältor och förlamningar.

För att ge bästa vård är det viktigt med återbesök och rehabilitering. Givetvis träffar ni även opererande veterinär vid återbesök