Din veterinär

Din Veterinär

Ge djuren det bästa

Att fatta beslutet att låta ett djur somna in är inte lätt. Det är viktigt att man noga har tänkt igenom beslutet. Veterinärerna på Jennyhill finns alltid till hands för att ge stöd och råd om när det är dags att låta ett gammalt eller sjukt djur somna in, men det är alltid du som djurägare som måste ta det svåra beslutet. Friska djur avlivas inte innan samtliga möjligheter för omplacering har övervägts.

Hur går det till?

Hos Din Veterinär Djurklinik gör vi alltid vårt bästa för för att den sista stunden för ditt djur ska bli så lugn och fin som möjligt.

Du anmäler att du har kommit i receptionen. Här får du skriva under ett papper på att du vill att ditt djur ska avlivas. Om du själv inte kan eller vill följa med till djurkliniken när djuret ska avlivas måste en fullmakt utfärdas. Denna kan skrivas ut. Om ditt djur är livsförsäkrat ska du meddela att du vill ha ett livintyg. I receptionen får du också välja vad som ska hända med kroppen efter att djuret har somnat in. Läs mer om detta längre ned. Betalning görs innan avlivningen för att du som djurägare ska slippa göra det efteråt.

Vi har ett separat rum för avlivningar. I rummet brukar vi dämpa belysningen och tända levande ljus. Rummet har en egen utgång så att ni slipper gå ut genom väntrummet efter avlivningen. Du får själv välja om du vill vara med under avlivningen eller ej.

Vi börjar alltid med att ge djuret lugnande medel. Det ges med spruta i nackskinnet och känns inte mer än en vanlig vaccination. Det tar cirka 10-15 minuter för att djuret ska bli trött. Vissa somnar helt, medan andra bara blir lite trötta. Katter som har ätit nyligen kan bli lite illamående av den lugnande sprutan.

På hundar läggs sedan en kanyl i ett blodkärl, oftast på frambenet. I denna kanyl ges sedan själva avlivningsvätskan. Avlivningsvätskan är en överdos av ett sömnmedel. Hunden kommer att somna djupare och djupare, och till slut så slutar hjärtat slå. Hunden känner ingen smärta av avlivningen. När avlivningsvätskan har sprutats in tar det bara ett par minuter innan hunden är död. Hundar kan ibland dra några djupa andetag och ibland kan det rycka lite i muskler i samband med avlivningen.  På katter ges avlivningsvätskan oftast direkt in i buken. Detta är för att katter ogillar att sitta still eller bli fasthållna, vilket krävs om man som på hund ska kunna lägga en kanyl i ett blodkärl. Efter att avlivningsvätskan har sprutats in i buken tar det cirka 5-25 minuter innan katten är död. Alla djur kontrolleras noga av veterinär för att säkerställa att de är döda efter avlivningen.

Efter avlivningen får ni själva välja om ni vill sitta kvar en stund hos djuret, eller åka hem direkt.

Vad händer sedan?

Det finns tre alternativ att välja på efter avlivningen:

 1. Ta med kroppen hem och begrava. Djuret läggs i en vit kista och ni får ta med er ert djur hem igen. Kolla med kommunen där du bor om hur och var man får begrava djur. I Klippan finns en begravningsplats för smådjur utmed Bockastigen. Begravningsplatsen nås på 0435-146 86 eller 0435-128 13.

 2. Kremering med spridning i minneslund. Djuret kremeras tillsammans med andra djur och askan sprids i en minneslund i Höganäs (www.djurkrematoriet.se). Vi sköter all kontakt med djurkrematoriet. Djurkrematoriet hämtar djur hos oss ett par gånger per vecka. Djuret läggs i ett frysutrymme i väntan på kremering.

 3. Separat kremering. Djuret kremeras enskilt och ni får tillbaka askan i en urna efter ett par veckor. Vi ringer er när urnan har kommit tillbaka och ni hämtar då denna hos oss på kliniken.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss så ska vi hjälpa dig på bästa sätt!

Kostnadsfri hjälp hos Din Veterinär Djurklinik.

Övervikt hos våra husdjur är tyvärr ett ganska vanligt problem. Cirka 25 % av våra hundar och katter är överviktiga. Övervikt kan leda till en rad olika hälsoproblem, t.ex. ledproblem, leversjukdomar, hjärtproblem  och diabetes.

Nu erbjuder Din Veterinär Djurklinik kostnadsfri hjälp för att ditt djur ska nå en hälsosam vikt. Vår sköterska Amanda hjälper er att väga och mäta djuret och sedan ge några enkla tips och råd om hur kosten kan anpassas för att undvika sjukdomar som är associerade med övervikt.

Välkommen att boka tid för kostnadsfri rådgivning! 042 – 00 00 00

Innan du tar med din hund på en resa är det en hel del du bör tänka på för att förhindra att din hund utsätts för smittrisker.

Många smittsamma hundsjukdomar är mycket vanligare i andra länder än i Sverige. Ansvaret för skyddsåtgärder vilar helt på dig som djurägare och det är en hel del du bör tänka på för att minska risken för att din hund utsätts för onödig smitta.

Information och regler om in- och utförsel av hund mellan länder finns på Jordbruksverkets webbplats.

Snabbguide för att resa till Norge med hund.

Under våren brukar den smittsamme sjukdomen kaningulsot spridas bland de vilda kaninbestånden i landet. Och även våra tamkaniner riskerar att drabbas.

Nobivac Myxo-RHD är ett nytt kombinationsvaccin för kaniner som ger skydd mot virussjukdomarna kaninpest (myxomatos) och kaningulsot (RHD). Båda dessa sjukdomar har hög dödlighet efter en mycket kort inkubationstid, 1-3 dygn.

Trots att kaniner är det tredje vanligaste husdjuret i Sverige skyddas de inte alls lika rutinmässigt genom vaccination som hundar och katter. Din kanin är väl värd att skyddas – en vaccination räcker för att skydda kaninen mot båda sjukdomarna i ett år. Därefter ska kaninen revaccineras årligen för att upprätthålla skyddet.

Välkommen till oss med din kanin!

 

Mvh
Veterinärerna på Din Veterinär
Tel. 042 – 00 00 00

Några vanliga saker i hundar och katters miljö som är giftiga för dem:

Blommor och krukväxter se lista.

Choklad

Råttgift

Vindruvor och russin

Lök

Alger

Svamp 

Kylarvätska till bil (Glykol)

Xylitol (sötningsmedel i bland annat tuggummi)

Paddor

Sniglar

Ormbett

Tobak

Läkemedel

Hur smittas katter?

1 av 5 utekatter har spolmask. Den vanligaste orsaken är att katter äter små gnagare så som möss och råttor. Katter kan även smittas med spolmaskägg direkt från andra katter. Kattungar kan smittas via modersmjölken när de diar.

Hur vet jag när min katt behöver avmaskas?

Tecken på spolmaskinfektion:

 • Dålig tillväxt
 • Dålig pälskvalitet
 • Diarré och kräkningar
 • Bukighet
 • Maskar eller ägg i avföringen. Maskarna är 2-5 cm långa och spaghetti-liknande.

Om du är osäker på om din katt har mask ska du vända dig till Din Veterinär Djurklinik för hjälp.

Spolmask är en av de vanligaste parasiterna hos katt. De är gul-vita i färgen, långsmala och kan bli 2-5 cm långa. Katter smittas via avföring, små gnagare eller från modersmjölken.

Banminth vet. är ett receptfritt avmaskningsmedeln som är säkert och effektivt  för behandling av spolmask hos katt.

Kattens spolmask smittar inte till människor.

Vuxna katter

Vuxna katter ska avmaskas när de har tecken på spolmaskinfektion. Det räcker oftast med en behandling, men i vissa fall behöver behandlingen upprepas efter ca 14 dagar.

Katter som bara lever inomhus behöver som regel inte avmaskas.

 

Kattungar

Kattungar kan bli smittade av spolmask via modersmjölken. Kattungar kan behandlas med Banminth från 2 veckors ålder och därefter vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder.

Det är bra att avmaska kattmamman samtidigt som kattungarna vid första och andra avmaskningen (d.v.s. när kattungarna är 2 och 4 veckors gamla).

Spolmask hos hund

Hur smittas hundar?

3 av 100 hundar har spolmask. Den vanligaste orsaken är att hundar får i sig ägg eller larver från omgivningen.

Valpar smittas ofta redan i fosterstadiet eller via modersmjölken, och spolmaskinfektion hos valpar är därför mycket vanligt. 

Hur vet jag när min hund behöver avmaskas?

Tecken på spolmaskinfektion:

 • Dålig tillväxt
 • Dålig pälskvalitet
 • Trötthet
 • Diarré och kräkningar
 • Bukighet
 • Hosta och näsflöde hos valpar
 • Maskar eller ägg i avföringen. Maskarna är 3-10cm långa och spaghetti-liknande.

Om du är osäker på om din hund har mask ska du vända dig till Din Veterinär Djurklinik för hjälp.

Spolmask är en av de vanligaste parasiterna hos hund. De är gul-vita i färgen, långsmala och kan bli 3-10 cm långa. Vuxna hundar smittas via avföring eller när de äter små gnagare. Valpar smittas i fosterstadiet eller från modersmjölken. Hundens spolmask kan smitta till människor.

Banminth vet. är ett receptfritt avmaskningsmedeln som är säkert och effektivt  för behandling av spolmask hos hund.

Vuxna hundar

Vuxna hundar ska avmaskas med Banminth när de har tecken på spolmaskinfektion. Det räcker oftast med en behandling, men i vissa fall behöver behandlingen upprepas efter ca 14 dagar.

Valpar

Valpar kan smittas av spolmask redan i fosterstadiet, eller via modersmjölken. Tiken kan bära på vilande spolmaskar även om hon inte visar några symptom på det. Spolmasken aktiveras under dräktigheten och överförs då till valparna. Valpar kan behandlas med Banminth från 2 veckors ålder och därefter vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder. Det är bra att behandla tiken samtidigt som valparna vid de två första behandlingarna (d.v.s när valparna är 2 och 4 veckors gamla).