Din rörmokare

Din rörmokare

Vår Vision

För Din Rörmokare AB är hela byggnaden med dess installationer ett system. Vi vill att installationerna ska förstärka brukarnas upplevelse av byggnaden genom att skapa ett bra inomhusklimat. Genom att förena funktionella, ekonomiska och arkitektoniska värden med teknik kan vi skapa hållbara system och byggnader för framtiden.

Din rörmokare’s gedigna kunskap och erfarenhet inom VVS-, kyl- och energisystem gör att vi åtar oss projekt med stor teknisk svårighetsgrad och projekt som kräver extra varsamhet eller krav för kulturhistorisk och arkitektonisk 

Om oss

Vårt arbetssätt, TyrA, är ett interaktivt arbetsverktyg unikt för våra uppdrag vilket ger våra medarbetare kontroll och stöd genom hela uppdragsprocessen. TyrA används för att strukturera uppdraget samt säkerställa rätt kvalitet till kund, uppfylla lagkrav och Din rörmokare’s  egna mål. I alla uppdrag görs en riskanalys som bygger på metodiken i ISO 31000. Våran verksamhet innehåller tydliga rutinbeskrivningar för olika uppdragstyper som säkerställer att egenkontroll och granskning utförs i uppdragen, detta för att säkerställa kvaliteten i våra leveranser.

Vårat arbetssätt innebär att du som kund får effektivitet och kvalitet och kan vara säker på att miljöaspekter beaktas i syfte att nå varje uppdrags specifika mål. Utbildning är en viktig del för ett gemensamt arbetssätt och för att utveckla vår personals kompetens.

Vår kvalitets- och miljöpolicy är grunden till uppsatta mål för verksamheten. Tyréns ska som tekniska konsulter inom samhällsbyggnadssektorn, på affärsmässiga villkor, tillhandahålla produkter och tjänster som motsvarar uppdragsgivarens krav och förväntningar.

Kontakta oss

Vi svarar på mail inom 24 timmar.

  •  
  • +4676307000
  • din@rörmokare.se
  • Din Rörmokare AB, Box 99, 518 30 Bredared